Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Khi nào bệnh binh được hưởng thêm trợ cấp thương binh?

Đinh Ngọc Mạnh - 08:05 27/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi sinh năm 1951, có 12 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, hiện hưởng chế độ bệnh binh tỷ lệ 62%. Trong giấy tờ có ghi tỷ lệ mất sức lao động 62%, tỷ lệ thương binh 31% . Xin hỏi, theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì bố tôi có được hưởng hai chế độ thương binh và bệnh binh không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 43 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.

Đề nghị bố của ông làm đơn đề nghị theo Mẫu số 19 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top