Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Khi nào được hoàn trả tiền BHYT hộ gia đình?

Trần Quốc Dũng - 09:52 04/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi tham gia BHYT tự nguyện từ ngày 10/12/2021, thời hạn một năm. Tháng 3/2022, tôi được công ty đóng BHYT. Xin hỏi, BHYT tự nguyện của tôi còn hiệu lực nữa không? Công ty đã đóng BHYT hằng tháng cho tôi thì số tiền tôi mua BHYT tự nguyện sẽ giải quyết thế nào?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:    

Căn cứ Khoản 7, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Đối chiếu quy định trên, khi ông đi làm tại công ty sẽ tham gia BHYT theo nhóm 1 (do người lao động và người sử dụng lao động đóng) và thẻ BHYT theo nhóm 5 (nhóm hộ gia đình) được cấp trước đó sẽ được báo giảm và cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền đóng BHYT cho ông.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi ông tham gia BHYT để được hướng dẫn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để được hoàn trả số tiền đóng BHYT theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top