Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Kỹ sư công nghệ thực phẩm có được phụ cấp nghề 100%?

Trần Tấn Khoa - 14:42 02/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là kỹ sư công nghệ thực phẩm, mã V.05.02.07, đang quản lý công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Xin hỏi, tôi có nằm trong đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT/BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III) mã số V.05.02.07 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top