Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Kỹ sư kiểm nghiệm thuốc có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Trịnh Thị Mỹ Vân - 08:38 26/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, viên chức được bổ nhiệm ngạch kỹ sư, mã số V.05.02.07, đang thường xuyên trực tiếp làm công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ở Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế có được phụ cấp ưu đãi nghề 40% theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III) mã số V.05.02.07 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top