Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Kỹ sư tại trung tâm y tế không áp dụng mức phụ cấp 100%

Nguyễn Trân - 09:38 22/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có 15 năm làm chuyên môn xét nghiệm tại khoa xét nghiệm thuộc trung tâm y tế, mã ngạch là kỹ sư hạng III. Xin hỏi, tôi đang được hưởng ưu đãi 40% thì có được truy lĩnh theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III) mã số V.05.02.07 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top