Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Làm việc sau tuổi nghỉ hưu có phải đóng BHXH?

Lê Lương - 08:08 31/07/2017

Chi tiết câu hỏi

Công ty của tôi có nhân viên đã đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH. Ngày 30/5/2017, công ty đã làm hồ sơ chốt sổ BHXH. Tháng 6,7/2017, công ty tiếp tục thuê nhân viên này làm việc, trả lương bình thường. Vậy, nhân viên này có được làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Công ty ký lại hợp đồng lao động với nhân viên đó nhưng không đóng BHXH có đúng luật không?

Trả lời

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp đến tuổi nghỉ hưu nhưng đơn vị vẫn tiếp tục hợp đồng lao động thì người lao động vẫn thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH, không hưởng trợ cấp thất nghiệp vì người lao động đang làm việc.

Công ty ký lại hợp đồng lao động đối với người lao động mà không tham gia đóng BHXH là sai quy định (trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu hàng tháng).

Bà Lương có thể tham khảo thêm các quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top