Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Một người có được đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm?

Vũ Minh Đức - 14:38 21/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là viên chức kế toán (mã ngạch 06.031) được điều động về đơn vị sự nghiệp (cơ sở cai nghiện) với lý do làm kế toán không được ở đơn vị quá 5 năm. Quyết định điều động có ghi: nhiệm vụ cụ thể do lãnh đạo phân công quản lý. Hiện tại, đơn vị tôi xây dựng đề án vị trí việc làm có các vị trí: lãnh đạo, kế toán, quản lý học viên (theo hướng dẫn chiếm 40%-60% biên chế), y tế, hành chính tổng hợp. Tôi xin hỏi, lãnh đạo phân công tôi làm kế toán và phân luôn cả quản lý học viên có phù hợp không, nếu phân công mà không căn cứ vào đề án liệu có đúng không và nếu lãnh đạo phân công là đúng thì chế độ cho tôi như thế nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm là căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm thể hiện rõ công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; căn cứ khối lượng công việc cụ thể của từng vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể bố trí công chức, viên chức đảm nhiệm theo yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; theo đó 1 người có thể đảm nhiệm 1 vị trí việc làm hoặc đảm nhiệm 2 hoặc nhiều vị trí việc làm.

Do vậy, đối với trường hợp ông Vũ Minh Đức sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức bố trí, sắp xếp viên chức đảm nhiệm nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top