Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế

Nguyễn Thị Trang - 08:34 16/10/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm công việc thống kê dược tại Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư y tế thuộc Trung tâm y tế thành phố. Xin hỏi, mức phụ cấp của tôi là bao nhiêu %? Tôi đang hưởng 20% phụ cấp ưu đãi thì có đúng không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Bà Trang không đưa cụ thể thông tin về vị trí việc làm, phân công công việc của cấp có thẩm quyền phê duyệt, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức; chỉ nêu làm thống kê dược, đang công tác tại Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư y tế của Trung tâm y tế thành phố nên chưa đủ thông tin để xác định mức phụ cấp của bà Trang là bao nhiêu %, Trung tâm cho hưởng 20% phụ cấp ưu đãi theo nghề là đúng hay sai.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top