Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Mức phụ cấp với viên chức dân số tại trạm y tế

Nguyễn Văn Toại - 09:07 31/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi được biết Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP có bổ sung Khoản 7 Điều 3 về phụ cấp ưu đãi nghề y tế bắt đầu từ ngày 1/1/2023. Xin hỏi, tôi làm viên chức dân số tại trạm y tế thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi 100% hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP thì Điều 1 bổ sung Khoản 7 vào Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP như sau: "7. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023:

"a) Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế cơ sở tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương".

Như vậy, viên chức làm việc tại trạm y tế xã về công tác dân số theo đúng đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp dân số theo quy định thì được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 100% theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Bộ Y tế đang trình Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top