Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Mức trợ cấp mai táng trường hợp hưởng chế độ theo Quyết định 62

Nguyễn Mạnh Hùng - 16:17 14/07/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Ngày 1/6, tôi đến UBND xã để làm thủ tục hưởng chế độ mai táng cho bố tôi. Theo tôi được biết thì chế độ mai táng sẽ được giải quyết sau 15 ngày từ ngày nộp hồ sơ. Tuy nhiên đến nay tôi chưa nhận được thông báo là trường hợp của bố tôi có được chi trả hay không? Nếu có thì mức hưởng là bao nhiêu và thời gian chi trả là bao giờ?

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Sở đã rà soát hồ sơ, danh sách đề nghị hưởng trợ cấp mai táng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg tại Sở thì chưa nhận được hồ sơ đề nghị của ông. Sở đã đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với UBND xã kiểm tra hồ sơ ông đề nghị hưởng trợ cấp mai táng của bố ông. Hiện tại hồ sơ đang được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố thụ lý, kiểm tra. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ hoàn thiện các thủ tục gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trình UBND tỉnh ban hành quyết định trợ cấp mai táng theo quy định. Ngay sau khi UBND tỉnh có quyết định trợ cấp mai táng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có trách nhiệm chi trả trợ cấp cho gia đình ông. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì Phòng sẽ có văn bản trả lời cho gia đình được biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Về mức hưởng trợ cấp: Tại Điều 6 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành (tại Khoản 2 Điều 66 Luật BHXH 2014 quy định: Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở được tính tại thời điểm đối tượng từ trần).

Căn cứ quy định trên, trường hợp người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg từ trần trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2019 - 30/6/2023, thì mức mai táng phí là: 14.900.000 đồng (mức lương cơ sở thực hiện theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ).

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc còn vướng mắc đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Phòng Người có công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, trả lời.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top