Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Nghỉ học do mắc COVID-19, đánh giá hạnh kiểm thế nào?

Đỗ Tấn Thanh - 15:19 28/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Em tôi học lớp 6, mắc COVID-19, phải đi cách ly và đã xin phép nghỉ học online. Cuối học kỳ, em tôi bị hạ hạnh kiểm, mặc dù thường ngày em tôi là học sinh tích cực, chấp hành đầy đủ mọi quy định của nhà trường. Xin hỏi, nhà trường đánh giá hạnh kiểm như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Mục a, Khoản 2, Điều 8 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông để đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh lớp 6 trong học kỳ I năm học 2021-2022:

Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo một trong bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Mức Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và có nhiều biểu hiện nổi bật;

Mức Khá: Đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và có biểu hiện nổi bật nhưng chưa đạt được mức Tốt;

Mức Đạt: Đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông;

Mức Chưa đạt: Chưa đáp ứng được yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh thực hiện cách ly y tế do nhiễm COVID-19 theo quy định của địa phương cần có báo cáo thông tin đến giáo viên, nhà trường theo quy định và thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến, học tập qua truyền hình và các nhiệm vụ học tập do giáo viên triển khai trực tiếp đến học sinh.

Qua đó nhà trường tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh theo Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT:

"a) Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh căn cứ vào yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học quy định trong chương trình tổng thể và yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù quy định trong chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông;

b) Giáo viên môn học căn cứ quy định tại Điểm a Khoản này nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập môn học;

c) Giáo viên chủ nhiệm căn cứ quy định tại Điểm a Khoản này theo dõi quá trình rèn luyện và học tập của học sinh; tham khảo nhận xét, đánh giá của giáo viên môn học, thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giáo dục học sinh; hướng dẫn học sinh tự nhận xét; trên cơ sở đó nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh theo các mức quy định".

Hiện chưa đủ cơ sở khẳng định kết quả đánh giá rèn luyện cho học sinh trong câu hỏi này là đúng hay không do các dẫn liệu ông Đỗ Tấn Thanh cung cấp chưa đầy đủ như thời gian thực hiện cách ly, có hay không thực hiện nhiệm vụ học tập khi cách ly y tế, mức độ đáp ứng phẩm chất và năng lực ở các môn học/hoạt động giáo dục, thông tin phản hồi của tổ chức và cá nhân có liên quan khi giáo viên chủ nhiệm lấy ý kiến,…

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top