Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Người đại diện vốn góp của Nhà nước có thuộc diện tinh giản biên chế?

Nguyễn Quốc Tuấn - 16:05 25/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là người đại diện giữ 27,57% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị, đóng BHXH từ tháng 6/1985 đến nay. Khi thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước tại địa phương, công ty tôi thuộc diện thoái một phần vốn Nhà nước. Tỷ lệ thoái vốn là 40,88% vốn điều lệ, thực hiện giai đoạn 2024 – 2025, sau khi thoái một phần vốn Nhà nước, Nhà nước còn nắm giữ 51% vốn điều lệ (theo Mục 1 Phụ lục III Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Tôi là cán bộ theo Quy định số 15-QĐ/TU ngày 3/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xin hỏi, tôi có thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Thông tin ông Tuấn đưa ra chưa đủ căn cứ để xác định ông có thuộc đối tượng tinh giản biên chế hay không. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cung cấp cho ông các quy định của pháp luật hiện hành để ông đối chiếu xem mình có thuộc diện tinh giản biên chế hay không, từ đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, cụ thể.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì người thuộc đối tượng tinh giản biên chế phải đủ các điều kiện sau:

(i) Là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước được cấp có thẩm quyền cử làm người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp;

(ii) Doanh nghiệp đang thực hiện sắp xếp lại theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

(iii) Thuộc đối tượng dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top