Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Nhân viên hợp đồng trúng tuyển viên chức, xếp lương thế nào?

Lê Thị Duyên Tư - 08:52 18/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp điều dưỡng trung học năm 2005 và làm việc theo hợp đồng dài hạn tại bệnh viện từ năm 2006. Năm 2016-2019, tôi vừa học vừa làm và tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng. Năm 2021, Bệnh viện tỉnh Bến Tre tổ chức thi biên chế, tôi dự tuyển và đỗ vào biên chế nhưng mức lương hưởng là 2,34 trong khi mức lương tôi đang hưởng theo trung cấp là 4,26. Theo tôi, việc xếp lương như nêu trên gây thiệt thòi cho người lao động. Xin hỏi, trường hợp của tôi có cách giải quyết nào thỏa đáng không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:

"Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận. Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành".

Theo đó, nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì thời gian công tác của bà Lê Thị Duyên Tư được tính làm căn cứ để xếp lương phù hợp. Do vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan chức năng của tỉnh để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top