Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Nhân viên trường học có được nghỉ hè không?

Vũ Thị Quỳnh Anh - 12:41 18/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, nhân viên trường học làm công tác văn thư, y tế, thiết bị, thư viện, kế toán có được nghỉ hè theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT hay không và thời gian nghỉ trong bao lâu?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này sau:

Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định về chế độ nghỉ ngơi hằng năm của người lao động tại Điều 113, Điều 114 như sau:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc. Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày".

Như vậy, nhân viên trường học (văn thư, y tế, thư viện, thiết bị, kế toán, …) có quyền được nghỉ hằng năm với số ngày nghỉ tương ứng theo số tháng làm việc của cá nhân được quy định tại các Điều 113, 114 nói trên.

Hằng năm, tùy vào tình hình thực tế công việc tại nhà trường và hoàn cảnh gia đình của từng cá nhân để thủ trưởng các cơ sở giáo dục bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ nghỉ hằng năm cho đội ngũ nhân viên trường học vào thời gian hợp lý (kể cả vào thời gian hè).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top