Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Phường 12 (TPHCM): Đã xin bổ sung dự toán chi hỗ trợ do COVID-19

Vi Hán Tuyền - 11:05 20/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi nộp hồ sơ để nhận hỗ trợ đối với người mắc COVID-19 từ ngày 25/1/2022, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan nhà nước. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trường hợp của tôi.

Trả lời

UBND Phường 12, Quận 5, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

UBND Phường 12 đã chỉ đạo bộ phận Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, kết quả như sau: Ông Vi Hán Tuyền, thuộc trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) đã được lập danh sách chi hỗ trợ tại phường.

UBND Phường đã thực hiện xin cấp bổ sung dự toán năm 2022, sau khi nguồn kinh phí chuyển về sẽ thông tin đến ông Vi Hán Tuyền để thực hiện việc chi trả.

Giao đồng chí Ngô Tổ Ngọc phụ trách chính sách phối hợp với bộ phận kế toán trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và báo cáo về thường trực UBND Phường để kịp thời chỉ đạo.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top