Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Quy định về hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Nguyễn Văn Dũng - 16:58 06/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và đang thờ cúng liệt sĩ có được nhận tiền thờ cúng liệt sĩ 1.400.000 đồng hằng năm không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 15 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: "Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh này thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sỹ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ".

Theo đó, liệt sĩ nếu còn thân nhân (cụ thể là con đẻ, con nuôi) nhưng tất cả những người con đó không thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng (ví dụ: đã quá tuổi hưởng trợ cấp), thì một trong những người con được nhận trợ cấp thờ cúng liệt sĩ khi được những người con còn lại ủy quyền.

Trường hợp liệt sĩ vẫn còn con hưởng trợ cấp hằng tháng thì không được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định tại Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top