Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thợ sửa xe ngừng việc theo yêu cầu phòng, chống dịch được hỗ trợ

Nguyễn Kim Yên - 18:05 22/09/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, các lao động tự do thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch, trong đó nghề sửa xe có được nhận hỗ trợ không? Tiệm sửa xe cũng như tiệm nail, buộc phải đóng cửa theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cũng là lao động tự do mà chỗ tôi ở thì tiệm nail được hỗ trợ còn sửa xe thì không được.

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về hỗ trợ cho các đối tượng là lao động không có giao kết họp đồng lao động (lao động tự do), trong đó đã quy định rất cụ thể về đối tượng, điều kiện cụ thể để hỗ trợ.

Đối với công việc sửa xe là một trong những công việc khác theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND nếu công việc đó phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh, UBND huyện thì sẽ thuộc đối tượng xem xét hỗ trợ.

Ngoài những điều kiện trên, để được hồ trợ cần phải thỏa mãn các điều kiện khác như: Cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn.

Do thông tin bà Yên cung cấp chưa đầy đủ nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở để trả lời cụ thể; đề nghị bà Yên liên hệ đến UBND xã Nam Yên để được hướng dẫn làm hồ sơ và xem xét theo quy định.

Trường hợp còn thắc mắc, đề nghị bà Yên liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện An Biên để được trả lời cụ thể.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top