Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Bùi Thị Sinh - 11:05 09/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Ông Nguyễn Văn A có thời gian tham gia quân đội 4 năm 8 tháng (3/1981-10/1985), cấp bậc Hạ sỹ, chức vụ A Phó. Tháng 10/1985, ông có quyết định chuyển ngành, học tại trường sư phạm 2 năm 10 tháng (11/1985-8/1988). Ông A làm giáo viên từ tháng 9/1988 đến tháng 8/2021. Tôi xin hỏi, trường hợp ông Nguyễn Văn A nêu trên có được tính thời gian 4 năm 8 tháng trong quân đội để làm căn cứ tính % phụ cấp thâm niên nghề không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo gồm thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Từ tháng 3/1981 đến tháng 10/1985 (4 năm 8 tháng), ông Nguyễn Văn A đi bộ đội nhưng chưa đủ thời gian được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Do đó, thời gian này ông A không được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top