Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên bằng tốt nghiệp

Nguyễn Đức Ninh - 20:45 14/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2014, gần đây tôi có thay đổi thông tin cá nhân, do đó thông tin trên giấy tờ đều thay đổi. Xin hỏi, thủ tục để đính chính, thay đổi thông tin trên bằng tốt nghiệp như thế nào?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung câu hỏi, ông thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/20219 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân về các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

Do vậy, để làm thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ ông cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tại Khoản 1, 2 Điều 23 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT.

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (quầy Sở Giáo dục và Đào tạo).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top