Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Thương binh nặng được hỗ trợ cải thiện nhà ở

Bùi Thị Lan Anh - 08:03 10/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi là thương binh nặng, mất sức lao động 91%. Năm 2010, tôi mua một miếng đất bằng giấy tờ viết tay để bố mẹ ở. Hiện căn nhà xuống cấp, thường xuyên ngập, dột. Xin hỏi, bố tôi có được hỗ trợ gì về nhà ở không? Phải liên hệ ở đâu để được hỗ trợ?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, theo đó: Đối tượng được hỗ trợ nhà ở quy định tại Khoản 1, Điều 99. Hình thức hỗ trợ nhà ở được quy định tại Khoản 2, Điều 99. Chế độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng được quy định tại Điều 100, Điều 102 và pháp luật về nhà ở hiện hành. Đồng thời, việc thực hiện hỗ trợ nhà ở được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 3, Điều 99 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở theo các nguyên tắc sau:

- Căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

- Kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương, địa phương và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

- Phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị bà liên hệ với UBND cấp xã nơi thường trú để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top