Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng với điều dưỡng viên

Võ Minh Trang - 09:59 20/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi mới tốt nghiệp điều dưỡng hệ đại học. Xin hỏi, tôi có thể sử dụng chứng chỉ hành nghề điều dưỡng trung cấp để thi viên chức với chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III được không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, tại Khoản 3 Điều 3, quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

- Tốt nghiệp đại học ngành Điều dưỡng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người tuyển dụng sau khi trúng tuyển và thực hiện hết thời gian tập sự, nếu có đã chứng chỉ hành nghề phạm vi điều dưỡng thì được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh điều dưỡng (hạng III) mà không cần phải học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top