Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Tính phụ cấp thâm niên nhà giáo theo thời gian đóng BHXH?

Phan Quang Lành - 09:05 03/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có 6 năm dạy hợp đồng tại các trường công lập, trong hợp đồng không có mã ngạch. Năm 2023, tôi trúng tuyển viên chức. Xin hỏi, thời gian tôi dạy hợp đồng không có mã ngạch giáo viên có được tính thâm niên nhà giáo khi được tuyển dụng viên chức không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Ông Phan Quang Lành trúng tuyển viên chức ngành giáo dục vào năm 2023. Như vậy, khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, nếu đủ thời gian 60 tháng (5 năm) đóng BHXH bắt buộc thì ông được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top