Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Trường đại học công lập có được ký hợp đồng với giảng viên?

Nguyễn Hà An - 08:19 20/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trường đại học công lập, không hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính có được ký hợp đồng với giảng viên làm việc toàn thời gian, xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hay không và được quy định ở văn bản nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Trường đại học công lập, không hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính được ký hợp đồng với giảng viên làm việc toàn thời gian, xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

Ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/2/2023. Nghị định này quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top