Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Trường hợp nào được giảm 80% tiền sử dụng đất?

Nguyễn Đức Lộc - 07:05 09/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41%. Tôi đứng tên quyền sử dụng một lô đất và đang đề nghị giảm tiền sử dụng đất do được công nhận đất ở. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được giảm 80% tiền sử dụng đất không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2 Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 do Chính phủ ban hành quy định đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41% đến 60% được giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước.

Các nguyên tắc giải quyết chế độ được quy định tại Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Đề nghị ông căn cứ hướng dẫn nêu trên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top