Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Trường hợp nào được nhận trợ cấp chuyển công tác ra khỏi vùng khó khăn?

Trần Đức Long - 14:43 12/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại trường học A (vùng khó khăn) từ tháng 7/2008 đến tháng 11/2018. Tháng 12/2018 tôi chuyển công tác về trường học B cũng thuộc vùng khó khăn. Nhưng đến tháng 2/2019 trường học B không còn thuộc vùng khó khăn. Vậy, tôi có được hưởng chế độ theo đối tượng chuyển công tác ra khỏi vùng khó khăn không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó tại Điều 8 của Nghị định này đã quy định trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Điều 13 Nghị định này đã quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức ở tỉnh Lai Châu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý công chức, viên chức của tỉnh Lai Châu để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top