Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Trường hợp nào phải ban hành quyết định thu hồi đất?

Nguyễn Khanh - 12:47 12/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, khu đất (Nhà nước giao) do đơn vị A quản lý nhưng bị chiếm dụng trồng hoa màu, nay được giao lại cho huyện thực hiện dự án công trình công cộng, vậy có phải ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định hỗ trợ cho từng hộ đang canh tác trên đất không, hay chỉ cưỡng chế thu hồi đất mà không bồi thường hỗ trợ? Nếu chỉ ban hành quyết định hỗ trợ mà không ban hành quyết định thu hồi đất thì có đúng không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại các từ Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc, điều kiện, bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được trả lời theo đúng thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top