Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Từ năm 2022, tăng trợ cấp cho người hưởng chế độ theo Quyết định 142

Trần Minh Tân - 11:00 02/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang hưởng chế độ thương binh 21% và trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. Vậy, tôi có thuộc đối tượng tăng lương theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng thì đối tượng: Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương trước ngày 1/1/2022 thuộc đối tượng điều chỉnh trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, từ ngày 1/1/2022 mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng trên được điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top