Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Viên chức có mã số chức danh nghề thế nào được phụ cấp ưu đãi?

Lưu Trinh - 09:05 15/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang giữ mã ngạch V05.02.07 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật, đã được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên môn xét nghiệm và đứng tên giấy phép phòng xét nghiệm của cơ quan. Xin hỏi, tôi đang hưởng 70% phụ cấp ưu đãi nghề do trực tiếp làm xét nghiệm HIV, xét nghiệm vi sinh phòng chống dịch... thì tôi có được hưởng 100% phụ cấp theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp V.05.02.07 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 70% theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và 100% theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top