Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Xét chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên như thế nào?

Ngô Kim Thanh - 07:05 11/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có bằng Cao đẳng sư phạm Hóa – Kỹ thuật và bằng Đại học sư phạm Hóa. Tôi đã được bổ nhiệm ngạch Nhân viên thiết bị - thí nghiệm trường tiểu học. Hiện nay, trường tôi công tác đang thiếu giáo viên môn Tin học và Công nghệ nên tôi muốn xin chuyển ngạch sang làm giáo viên tiểu học hạng 3 dạy môn Tin học và Công nghệ. Tôi dự định học thêm chứng chỉ bồi dưỡng dành cho giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ tiểu học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học để xin chuyển ngạch. Xin hỏi, tôi có chuyển ngạch được không hay chỉ chuyển sang được ngạch giáo viên THCS và THPT?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới thì được cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp (Khoản 1 Điều 30) và phải bảo đảm nguyên tắc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm (Khoản 1 Điều 29) và viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển (Khoản 2 Điều 30).

Đồng thời, thẩm quyền thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được Chính phủ quy định tại Khoản 3 Điều 30 như sau: "Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp".

Do đó, đề nghị ông Ngô Kim Thanh liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường và cấp có thẩm quyền thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên theo phân cấp của địa phương để xác định các vị trí việc làm có cùng mức độ phức tạp công việc với vị trí việc làm mà ông đang đảm nhận và mức độ đáp ứng về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của ông đối với vị trí việc làm tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc đó để có phương án chuyển chức danh nghề nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top