Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Yêu cầu trình độ đào tạo chức danh Kỹ thuật y hạng III

Nguyễn Lộc Sơn - 09:13 12/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được tuyển dụng vào Trung tâm Y tế huyện ngày 1/1/2006, chức danh điều dưỡng trung học. Năm 2008, tôi được cử đi học lớp cử nhân sinh học và tốt nghiệp tháng 7/2013. Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp hồ sơ xin nâng ngạch đại học nhưng không được. Từ tháng 10/2013 đến nay, tôi giữ chức Phó Trưởng phòng HCTH-TTGDSK và Phó Trưởng khoa KSBT, HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế huyện. Tháng 7/2018, tôi được cử đi học thạc sĩ chuyên ngành ký sinh trùng y học, tốt nghiệp tháng 3/2021. Tháng 7/2022, tôi có thêm Chứng chỉ xét nghiệm. Từ năm 2019, tôi làm đơn xin xét chuyển ngạch viên chức Điều dưỡng hạng IV sang Kỹ thuật y hạng IV nhưng đến nay vẫn không được. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để tôi được chuyển đổi chức danh nghề nghiệp.

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, trong đó quy định người được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp hạng III Kỹ thuật y phải có trình độ tốt nghiệp đại học nhóm ngành kỹ thuật y học (kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng).

Trường hợp bằng cử nhân sinh học chưa đáp ứng được yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III, vì vậy chưa đủ điều kiện để được xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III.

Hiện nay, Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá, xin ý kiến các địa phương, đơn vị về bổ sung trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III (mã số V.08.07.19) đối với trình độ đào tạo cử nhân sinh học, công nghệ sinh học, kỹ thuật công nghệ sinh học là những trình độ đào tạo gần với yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top