Hỏi: Đối tượng được giảm tiền thuê đất do dịch COVID-19

Người hỏi Hoàng Trường - Phú Thọ

Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi trúng đấu giá thuê tài sản công là nhà ăn ký túc xá của trường học. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020 và từ tháng 4/2021 đến nay sinh viên nghỉ học khiến việc kinh doanh ngưng trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả tiền thuê của công ty. Xin hỏi, công ty của tôi có thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong đó, Chính phủ yêu cầu triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Căn cứ các Nghị quyết nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg quy định đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19”.

Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg quy định đối tượng áp dụng gồm: “Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối tượng được thuê tài sản công (công trình nhà ăn ký túc xá của trường học) thì không thuộc đối tượng áp dụng giảm tiền thuê đất của năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 và Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thuê tài sản công giữa doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện theo Hợp đồng dân sự giữa doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, không có cơ sở để xây dựng chính sách về miễn, giảm tiền thuê tài sản.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực