Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Bằng thạc sĩ y học có được dùng để cấp chứng chỉ hành nghề KCB?

Nguyễn Anh Tuấn - 21:49 18/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp bác sĩ y khoa hệ chính quy, sau đó học thạc sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại chuyên khoa tai mũi họng đủ 18 tháng nhưng vẫn không được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa tai mũi họng. Xin hỏi, tại sao tôi đủ kiến thức và kỹ năng lâm sàng theo quy định nhưng không được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa chỉ vì bằng thạc sĩ không được xem là văn bằng chuyên môn? Vậy, sắp tới có quy định nào để cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa cho đối tượng thạc sĩ, tiến sĩ không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 109/2016/NĐ-CP có quy định về loại giấy tờ và văn bằng chuyên môn được sử dụng để cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

"Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền".

Như vậy, đối với văn bằng thạc sĩ y học không được quy định trong Nghị định 109/2016/NĐ-CP là loại văn bằng được sử dụng để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Về ý kiến phản ánh của ông Tuấn, chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét để có quy định phù hợp trong thời gian tới.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top