Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Bảo lưu phụ cấp chức vụ khi thay đổi vị trí công việc?

Nguyễn Văn Hựu - 11:01 14/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, công chức được bổ nhiệm chức vụ, sau khi chuyển sang vị trí khác có được bảo lưu hệ số chức vụ như bổ nhiệm bằng Quyết định không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 6 tháng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top