Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm

Phạm Thị Thùy Dương - 10:05 28/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được tuyển dụng vào biên chế trường tiểu học với mã ngạch Giáo viên tiểu học cao cấp 15a203, phụ trách thiết bị từ năm 2010 (bằng cử nhân Lý). Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ, tôi được cử đi học lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học. Xin hỏi, tôi có được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II V.07.03.28 theo Khoản 10 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo không? 

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Các thông tin bà Phạm Thị Thùy Dương cung cấp chưa rõ để xác định bà được tuyển dụng vào vị trí việc làm giáo viên tiểu học hay vị trí việc làm thư viện – thiết bị ở trường tiểu học, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có căn cứ để trả lời câu hỏi của bà.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bà liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng trường tiểu học và cơ quan có thẩm quyền quản lý để xác định mức độ đáp ứng về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (cụ thể là giáo viên giảng dạy môn Tin học và Công nghệ). Trong đó, cần xác định tính phù hợp của bằng cử nhân Vật lý với yêu cầu giảng dạy môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học để có căn cứ thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm và có kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top