Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xét nâng lương trước hạn thế nào?

Nguyễn Thị Huyền - 14:53 20/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên tiểu học hạng II, công tác từ tháng 9/2014. Cuối năm 2020, tôi được xét nâng lương trước thời hạn 6 tháng và được hưởng nâng lương từ mức 2,67 lên mức 3,0 vào tháng 3/2021. Tháng 4/2021, giáo viên được xét theo lương mới, tất cả giáo viên tiểu học hạng II hưởng lương 4,0. Như vậy, lần tăng lương trước thời hạn của tôi không còn ý nghĩa. Bên cạnh đó lần tăng lương năm 2021 sẽ khiến tôi không được tham gia xét nâng lương trước thời hạn năm 2024 vì quy định không được tăng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp. Trong khi đồng nghiệp của tôi chưa được xét lần tăng năm 2021 thì vẫn có thể xét năm 2024. Xin hỏi, với trường hợp của tôi thì lần tăng lương trước thời hạn năm 2021 có được xoá bỏ hay vẫn tính là được nâng lương trước thời hạn để năm 2024 tôi xin xét nâng lương trước thời hạn?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, theo đó, giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) nếu đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) và được áp dụng bảng lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Điểm d, Khoản 1, Điều 3).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top