Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Bộ Xây dựng phản hồi kiến nghị về thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề

Nguyễn Tiến Tĩnh - 08:34 19/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 1 tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Xây dựng từ tháng 12/2022, đã được tiếp nhận và yêu cầu nộp phí dịch vụ. Tôi đã nộp phí và được trả hóa đơn vào ngày 6/1/2023. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm, hồ sơ của tôi luôn ở tình trạng chờ trả kết quả mà không có phản hồi gì, cũng như không thấy thông báo thi sát hạch. Tôi xin hỏi, hồ sơ của tôi có được giải quyết không và thời hạn là bao giờ?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông Nguyễn Tiến Tĩnh đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng giải quyết đúng quy định, cụ thể:

Ngày 6/1/2023, ông Tĩnh đã hoàn thiện thủ tục nộp hồ sơ, lệ phí đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và được cấp mã số.

Ngày 13/1/2023, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã bàn giao Bộ phận một cửa - Bộ Xây dựng Thông báo số 06/TB-HĐXD ngày 11/1/2023 về kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề và chuyển trả kết quả theo mã hồ sơ của công dân trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, trong đó có hồ sơ của ông Nguyễn Tiến Tĩnh với kết quả không đạt, không đủ điều kiện thi sát hạch.

Đề nghị ông Tĩnh hoàn thiện lại 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng, nộp về Bộ phận một cửa - Văn phòng Bộ Xây dựng để được xem xét giải quyết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top