Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Các tính định mức giờ giảng tại trường trung cấp nghề

Hoàng Yến - 14:23 16/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên trường trung cấp nghề. Theo Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH, chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp là 430-510 giờ chuẩn/năm. Trường của tôi quy định 430 giờ chuẩn/năm, như vậy đã bao gồm quy đổi hoạt động nghiên cứu khoa học và tự học tập bồi dưỡng của giáo viên chưa?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH thì "định mức giờ giảng được xác định là số giờ chuẩn cho mỗi nhà giáo phải giảng dạy, được quy định theo năm học" và tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định "thời gian học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp là 4 tuần".

Như vậy, định mức giờ chuẩn/năm của nhà giáo không bao gồm giờ giảng được quy đổi từ thời gian học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 07/2017/TT BLĐTBXH quy định "trường hợp nhà giáo sử dụng không hết thời gian để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học theo quy định thì hiệu trưởng quy đổi thời gian còn lại chuyển sang làm công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác. Số giờ quy đổi được tính thêm vào định mức giờ giảng trong năm học của nhà giáo". Do vậy, số giờ quy đổi được cộng thêm vào định mức giờ giảng của nhà giáo trong mỗi năm học.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top