Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Các trường hợp không đấu thầu qua mạng

Bùi Quang Huy - 09:05 11/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có 100% vốn Nhà nước. Tôi xin hỏi, công ty tôi có được phép chỉ định thầu các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không, hay áp dụng quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT là phải thực hiện qua mạng 100%?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 9 Điều 97 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Theo đó, đối với gói thầu áp dụng chỉ định thầu không phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024 (Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top