Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Các trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm

Võ Thanh Tùng - 19:18 29/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh ngày 10/7/1966, là giáo viên tiểu học, tham gia BHXH từ tháng 9/1988 đến tháng 10/2023 (35 năm). Tôi phẫu thuật đĩa đệm cột sống lưng L4 và L5 nên sức khỏe bị suy giảm. Xin hỏi, nếu tôi xin nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2024 do bị suy giảm khả năng lao động, mất sức lao động thì tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu có thì có bị trừ tỉ lệ % không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi quy định nếu bị suy giảm khả năng lao động. Trường hợp này được quy định tại Điều 55 Luật BHXH 2014, được sửa đổi tại Điều 219 Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu sớm hơn tuổi quy định tối đa đến 5 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu sớm hơn tuổi quy định tối đa đến 10 tuổi nên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014, được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, các trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu gồm:

- Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014, được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đủ tuổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014, được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019;

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người lao động trong trường hợp này sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014, được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019;

- Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu do tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế.

Nếu công dân nghỉ hưu trước tuổi nhưng không thuộc các trường hợp trên thì sẽ bị giảm trừ % lương hưu.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top