Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Cách tính chi phí chung công trình đường dây và trạm biến áp

Phạm Trung Thành - 07:05 23/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, chi phí chung trong tổng mức đầu tư của các công trình đường dây và trạm biến áp (cấp điện áp 35 kV trở xuống) có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng lập theo hướng dẫn tại Bảng 3.1 hay Bảng 3.2 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi chưa nêu cụ thể nguồn vốn thực hiện dự án, pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình nêu tại câu hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí chung xác định trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt công trình đường dây tải điện và trạm biến áp đã được quy định tại Bảng 3.2 và được điều chỉnh theo quy định tại Mục II.1.2.3 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top