Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cách tính thành tích để xét tặng Bằng khen của Thủ tướng

Trần Thị Ái Liên - 16:08 24/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định, cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phải đạt tiêu chuẩn là đã được tặng Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh và có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tăng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Tôi xin hỏi, để đạt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì thời điểm 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên phải diễn ra sau khi có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hay chỉ cần điều kiện là đã từng được nhận bằng khen của tỉnh là được? Ví dụ có bằng khen năm 2020 thì năm 2024 xét công nhận được hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng quy định về tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như sau: "Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"".

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: "Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính từ thời điểm ban hành quyết định khen thưởng lần trước".

Như vậy, cơ sở để tính thời gian "có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" là sau khi được tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top