Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên

Phạm Thị Bích Xang - 08:48 01/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên hợp đồng tại trường học công lập, có thời gian đóng BHXH không liên tục từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2019 là 61 tháng. Từ tháng 9/2019 đến nay, tôi được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng vào ngạch giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 (giảng dạy được 25 tháng). Tổng thời gian giảng dạy của tôi từ khi làm giáo viên hợp đồng đến khi có quyết định tuyển dụng là 86 tháng. Theo quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ, tôi sẽ được tính truy lĩnh hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cụ thể như dưới đây có đúng không? (1) Từ ngày 1/7/2020 được tính truy lĩnh hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là 6% (theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP). (2) Đến tháng 4/2021 được tính truy lĩnh hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là 7%.

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thời điểm trước ngày 1/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn.

Từ ngày 1/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên được áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2020 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Căn cứ vào các quy định này, không tính thời gian tập sự, thử việc và hợp đồng lần đầu (nếu có), bà Trần Thị Bích Xang có thời gian giảng dạy và đóng BHXH bắt buộc đủ 60 tháng thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). Từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên của bà Trần Thị Bích Xang mỗi năm được tính thêm 1%.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top