Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cán bộ chờ đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chính sách gì?

Nguyễn Thị Thu Thủy - 12:05 07/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Địa phương tôi có trường hợp là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã có thông báo nghỉ hưu và nghỉ hưu đúng tuổi vào tháng 7/2024. Đại hội Mặt trận phường tổ chức vào tháng 4/2024 nên trường hợp này không thuộc đối tượng được trợ cấp theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Tôi xin hỏi, từ sau Đại hội Mặt trận phường, cán bộ trên đã thôi giữ chức vụ thì có chế độ chính sách nào để chi trả cho đối tượng để chờ đến thời điểm hưởng lương hưu không (trường hợp này là tháng 5, tháng 6 không có lương)?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nêu trên được hưởng chế độ, chính sách chờ đủ tuổi để nghỉ hưu theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top