Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cán bộ xã có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Nguyễn Xuân Cảnh - 14:47 22/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là xã đội phó từ tháng 10/2004 đến tháng 1/2010. Tháng 2/2010 đến tháng 5/2022, tôi giữ chức xã đội trưởng. Tháng 6/2022, tôi làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã. Do hoàn cảnh gia đình, tháng 10/2022, tôi viết đơn xin thôi việc và đã có quyết định cho thôi việc. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc không? Nếu có, cách tính hưởng như thế nào, do cơ quan nào giải quyết?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ về thôi việc và Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn thì ông Nguyễn Xuân Cảnh được hưởng chế độ thôi việc sau khi UBND thị xã có quyết định cho ông Nguyễn Xuân Cảnh nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP nêu trên, đề nghị ông Nguyễn Xuân Cảnh gửi hồ sơ xin hưởng chế độ trợ cấp thôi việc đến UBND thị xã để xem xét, giải quyết theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top