Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Căn cứ ghi ký hiệu mục đích sử dụng đất trên sổ đỏ

Nguyễn Thị Hoa - 17:11 12/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, mục đích sử dụng đất ghi chữ "hl" ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002 nghĩa là gì?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 30/11/2001, Tổng cục Địa chính ban hành Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tại Phụ lục có quy định mục đích sử dụng đất và ký hiệu quy ước (ghi trong sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Do vậy, các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC có hiệu lực thi hành thì việc ghi mục đích sử dụng đất và ký hiệu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Qua rà soát, trường hợp mục đích sử dụng đất ghi chữ "hl" trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002 không có trong bảng Mục đích sử dụng và ký hiệu quy ước kèm theo Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top