Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương binh

Nguyễn Văn Vũ - 08:22 06/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Bác tôi nhập ngũ năm 1960, bị thương năm 1967. Năm 1968 bác tôi được giám định thương tật, tỷ lệ 21% và nhận trợ cấp từ năm 1969, nhưng đến năm 1980 thì bị cắt trợ cấp do sai tên trong các giấy tờ. Năm 1994, bác tôi được cấp Thẻ thương binh và đến năm 2023, bác tôi đã được đính chính giấy tờ và được cấp lại Thẻ thương binh. Xin hỏi, bác tôi có được truy lĩnh trợ cấp thương tật từ năm 1980 đến nay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Trong hơn 70 năm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua hoạt động công vụ của các cơ quan có thẩm quyền, có nhiều trường hợp bị cắt chế độ trợ cấp và nhiều trường hợp được hưởng lại trợ cấp sau nhiều năm gián đoạn.

Về vấn đề truy lĩnh trợ cấp, Pháp lệnh Ưu đãi người có công hiện hành không quy định cụ thể trường hợp nào được truy lĩnh và trường hợp nào không được truy lĩnh. Việc xem xét, quyết định có giải quyết truy lĩnh hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan chi trả trợ cấp, trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau như: nguyên nhân, lỗi (do cơ quan nhà nước hay do đối tượng), thời hiệu khiếu nại…

Do đó, đối với các trường hợp thắc mắc về vấn đề truy lĩnh trợ cấp ưu đãi người có công nói chung, đề nghị ông liên hệ cơ quan chi trả chế độ để được trả lời cụ thể.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top