Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ xác định đối tượng được hỗ trợ tại Hậu Giang

Liên Thành Nhân - 17:06 17/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi làm nghề thợ hồ. Do dịch COVID-19 nên mất việc làm, không có thu nhập. Nhưng tại địa phương trả lời không hỗ trợ cho đối tượng làm nghề thợ hồ. Cho tôi hỏi, cán bộ xã hướng dẫn như vậy có đúng quy định không?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 18/7/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ theo quy định nêu trên, thì cha của ông Liên Thành Nhân có đi làm nghề thợ hồ, phụ hồ; do đó, trường hợp này không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top