Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Căn cứ xét hỗ trợ chi phí học tập

Hoàng Thị Loan - 15:47 05/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trẻ em mẫu giáo và học sinh theo học tại các trường đóng trên địa bàn xã, thị trấn thuộc xã khu vực I, II; có hộ khẩu ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, nhưng bố mẹ có nhà cửa và đang sinh sống làm việc tại khu vực I thì có được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp trẻ em học mẫu giáo và học sinh đang theo học tại các trường đóng trên địa bàn xã, thị trấn thuộc xã khu vực I, II; có hộ khẩu thường trú ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, nhưng bố mẹ hiện tại có nhà cửa và đang sinh sống làm việc tại khu vực I thì không được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo quy định nêu trên (do trẻ em mẫu giáo, học sinh và cha mẹ hiện tại đang sinh sống và làm việc tại khu vực I, không phải khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top