Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chỉ có chứng nhận hoàn thành cách ly có được xét hỗ trợ?

Nguyễn Thị Thùy Linh - 16:57 11/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Hai chị em tôi được xác định mắc COVID-19 (F0) thông qua xét nghiệm cộng đồng vào ngày 20/7/2021 và thực hiện cách ly tại nhà, cán bộ y tế phường có xuống chăng dây cảnh báo. Ngày 10/8/2021, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, nhà tôi được tháo dây cách ly. Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà cho hai chị em, gồm Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tại nhà, Chứng minh nhân dân và hộ khẩu có chứng thực. Tuy nhiên, chị em tôi không được nhận tiền hỗ trợ, theo trả lời của UBND phường, do chị em tôi không có quyết định cách ly tại nhà. Xin hỏi, như vậy có đúng không?

Trả lời

UBND Quận 10, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo trình bày của bà Nguyễn Thị Thùy Linh là chị em bà không có quyết định cách ly tại nhà, nên không đủ hồ sơ để xét hỗ trợ tiền ăn theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top