Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chưa nhận trợ cấp, có được cộng thời gian công tác?

Nguyễn Hồng Đặng - 08:05 20/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi nhập ngũ tháng 8/1985, xuất ngũ tháng 5/1989. Tháng 1/2008, tôi đóng BHXH tự nguyện, đến tháng 4/2012 thì tham gia BHXH bắt buộc, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Xin hỏi, tôi chưa hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì tôi có được cộng nối thời gian trong quân đội vào thời gian đóng BHXH không?

Trả lời

BHXH Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, thì: Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo các quy định dưới đây (Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; các Quyết định: số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ) thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH và BHXH bắt buộc, thì: "Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, tham gia đóng BHXH tự nguyện sau đó mới tham gia BHXH bắt buộc cũng được áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP để tính BHXH".

Đối chiếu với quy định trên, đề nghị ông Nguyễn Hồng Đặng liên hệ với cơ quan BHXH nơi tham gia đóng BHXH bắt buộc để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top